Het duurt niet lang meer maar dan gaat het grote Colorfield Performance Art van start! Op 15 mei worden de eerste panelen beschilderd. Uiteindelijk ontstaat er een driehoek van 499 panelen.

Ik ga op zaterdag 16 juni mijn paneel beschilderen als onderdeel van dit grote kunstwerk.
Leuk als jullie even komen kijken.

Algemene informatie: The Colorfield Performance CH 2018

In het kader van het gegeven dat Leeuwarden in 2018 tot Culturele Hoofdstad van Europa is benoemd, heeft Dirk Hakze het initiatief genomen om een nieuwe editie in de reeks van The Colorfield Performance te ontwikkelen.

Voorgeschiedenis

The Colorfield Performance is de verzamelnaam voor de grote Land- Art projecten, waarin Dirk Hakze samenwerkt met andere kunstenaars. Het idee hierachter is dat vanuit een gemeenschappelijk concept individuele bijdragen samenvloeien tot ??n grote kleurrijke eenheid. Daardoor is het mogelijk grote kunstwerken te cre?ren, die een krachtige markering in het landschap vormen. In 1992 werd dit concept voor de eerste keer uitgevoerd tijdens het Oerol- Festival op Terschelling. Toen werden 144 panelen beschilderd die zich als een lint door de duinen slingerden. In het jaar 2000 werd op Schiermonnikoog? een soortgelijk project in een veel grotere dimensie uitgevoerd. Op het strand werden 1000 panelen in de vorm van een lelieblad opgesteld.

driehoek_v006.jpg

Nieuwe opzet van The Colorfield Performance CH 2018

Het idee voor deze nieuwe editie van The Colorfield Performance CH 2018 is om in het jaar 2018 een Gesamtkunstwerk te maken met 400 kunstenaars . Dit sluit wonderwel aan bij het centrale thema ?Mienskip? van Culturele Hoofdstad 2018. Dit kunstwerk heeft de omvang van een Land-Art project. In een open landschap worden 499 panelen opgesteld in de vorm van een driehoek met zijden van 144 meter.? Het getal 144 is afkomstig uit de reeks van Fibonacci, die verbonden is met de maatverhouding van de Gulden Snede. Er is gekozen voor een driehoek omdat deze meetkundige vorm zich autonoom verhoudt t.o.v. het verkavelde Friese landschap. Deze driehoek is voor Dirk Hakze ook verbonden met de beginselen van Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap, die aan de basis liggen van onze huidige democratie.

Mienskip

In 2018 is Leeuwarden aangewezen als Culturele Hoofdstad van Europa. Het centrale thema is ?Mienskip?, hetgeen te vertalen is als saamhorige gemeenschap. Binnen de gedachte van The Colorfield Performance CH 2018 is een samenwerkingsverband van zoveel individualisten ook als ?Mienskip? te beschouwen. Naast Leeuwarden kunnen ook ?andere gemeenten in de provincie met projecten aan de ? Mienskip? gedachte worden gekoppeld. ?The Colorfield Performance is zo?n project en wordt voor het opstarten? hiervan ondersteund door de gemeente De Fryske Marren en door de provincie Friesland.

23-2-2016 DSC_0018KLEIN.JPG

?Foto:Het kanon van Sloten

Onderzoek

In de aanloop naar de opstart van het project heeft er een grondig onderzoek plaats gevonden naar de best mogelijke locatie.? Deze ligt in de gemeente ?De Fryske Marren? aan de ringweg van de stad Sloten. De meest geschikte plek moest aan verschillende criteria voldoen, zoals: bereikbaarheid, zichtbaarheid, parkeergelegenheid, voldoende overnachtingsmogelijkheden en economische spinoff in de directe omgeving. Daarnaast is er gekeken op welke wijze de bewoners direct of indirect in de totstandkoming van het project kunnen worden betrokken. Dit houdt o.a. in? dat er direct contact is gemaakt met bijvoorbeeld: grondeigenaren, wijkteams, middenstand (waaronder horeca), campings, B&B?s, gemeenten, bewonersverenigingen en bewoners. Voor het welslagen van The Colorfield Performance CH 2018 is het van het grootste belang dat de bewoners die, in de onmiddellijke omgeving wonen zich kunnen identificeren met? het project.

De opbouw van het project met vrijwilligers start op 15 februari 2018. Het eigenlijke project begint op 15 mei en eindigt op 30 september 2018.? De afbouw duurt van 1 oktober tot 30 november 2018

Doelstelling

Het is de bedoeling dat alle 400 kunstenaars in een groep van maximaal 8 deelnemers in ??n dag allemaal hun schilderij maken op een paneel watervast multiplex met de afmeting van 120x120cm. Iedere deelnemer werkt naar eigen inzicht aan haar/ zijn kunstwerk . Als initiatiefnemer beschildert Dirk Hakze zelf 99 schilderijen. De enige restrictie is dat er met kleur wordt gewerkt. Dus geen zwarte schilderijen! In ongeveer 101 dagen ontstaat een Colorfield? uit het samenstel van verschillende individuele bijdragen. Vanaf afstand gezien vloeien de schilderijen in elkaar over en interfereren de kleuren met elkaar en ontstaat ??n groot kunstwerk?The Colorfield Performance CH 2018. Het beste standpunt om dit te zien is bij het kanon op het bolwerk van Sloten.

Wat is het adres van de locatie waar straks gewerkt wordt?
Het adres is Kleine Jerden in Sloten (Friesland). Sloten is de kleinste van de Friese
steden en als je er doorheen rijdt is de locatie niet te missen. De Jerden sluit
meteen aan bij de Runwei (rondweg).

Routebeschrijving:

Komend van de A6 vanuit de richting Lelystad:
———————————————————————————————————
Neem afslag 18- Oosterzee naar 354 richting Oosterzee/Follega/Woudsend /U 98
Sla linksaf naar de Herenweg/ N354
Ga verder over de /N354
Na de brug over het Margrietkanaal slaat u linksaf naar de Gaestdyk ( richting
Sloten). Onderweg komt u door het dorp Tjerkgaast.
In Sloten blijft u de weg volgen. Na de brug komt u automatisch op de Runwei.
Het project vindt u aan de rechterkant.
—————————————————————————————————————————————
Komend van de A7 vanuit Heerenveen :
Neem de A7 en A6 naar de Tsjukemarwei/ N 927 in Doniaga, Neem de afrit 19. St
Nicolaasga vanaf de A6
Ga verder op de N927. Neem de Gaestdyk naar de Jerden in Sloten (zie ook * bij
voorgaande beschrijving)
———————————————————————————————————-
Komend vanaf de A7 rondweg Sneek :
Neem de afslag N 354 richting Woudsend
Volg de N354 tot vlak voor de brug over het Margrietkanaal.
Neem de Gaestdyk naar de Jerden in Sloten
———————————————————————————